Författare: asa

Veckoplanering klass 6d

 Inför vecka 50
Datum: 8/12 2017
Ordförande: Ibbe

Sekreterare: Hugo S

Veckan som kommer:

Idrott:

Ingen idrott på onsdag

Fredag i Västertorpshallen

 

Schemabryt onsdag, Luciadagen

Schema ligger på bloggen och vi går igenom det tillsammans.

 

LÄXOR OCH PROV:

Svenska: skriv ut och lämna in spännande berättelse

Tyska: glosor till torsdag

Franska: Leila –

Helena – Räkneord 20-69

Spanska:  Mia – kapitel 2 ord

Josefina – julord

Tony- vi återkommer

Engelska: the Twits part 4

Matte: öva på det man inte kan

NO: Måndag: Sista dagen att lämna in labbrapport samt sitt projekt ”från råvara till avfall”.

Kommande uppgifter/ dagar mm

Luciadagen onsdag 13/12

Schemabryt, kl 9:00-14:15

Vi kommer att göra olika samarbetsövningar och lekar med våra faddrar i åk 8. Eleverna kommer att vara i mentorsgrupperna och gå runt till olika klassrum för att genomföra de olika lekarna och lära känna varandra bättre. Innan lunch går 6orna till kyrkan för Luciafirande. Efter lunch har vi samling i hemklassrummet för att sedan fortsätta samarbetsövningarna med 8orna.

Åsas mentorselever börjar kl 9:00 i sal C206 (högstadiebyggnaden)

Kristinas mentorselever börjar kl 9:00 i sal C214 (högstadiebyggnaden)

Kl 10:50 ses vi vid kyrkan för Luciafirande.

Kl 12:00 är det lunch

 

Övrigt:

Obs! ny tid för avslut är kl 11:30

Tider för avslutningen den 21/12

•                     Samling i klassrummen 9.00

•                     Avslutning på skolgården 9.10-9.50

•                     Tillbaka i klassrummen för mys och avslutning 10.00-11.30

 

 Crazy Friday: jultema nästa fredag

 

Vi kan klä oss i något roligt för den som vill varje fredag, och efter tema till högtider

Ansvariga: Herman, Sofia och Anna

 

 

Veckoplanering 6d

 
Datum: 24/11-17
Ordförande: Ida

Sekreterare: Hugo R

 

Veckan som kommer:

Idrott:

Onsdag i skolan gymnastik

Fredag västertorp badminton lilla salen

 

LÄXOR OCH PROV:

 

Svenska:   Onsdag NP, skriva klart sin spännande berättelse, lämna in absolut senast fredag

 

Tyska:   Quizlet frågor till torsdag

 

Franska: Leila – Var-man-kommer-ifrån-fraser torsdag

                   Helena – Räkna 0-20 torsdag

 

Spanska:  Mia – kapitel 2 glosor torsdag

                     Josefina – glosor sida 6 torsdag

                    Tony-inget?

 

Engelska: The twits del 2 tisdag

 

Matte: Prov på fredag se bloggen

 

Kommande uppgifter/ dagar mm

Önskevecka!

Mån- carbonara

Tis- potatisbullar

Ons- fiskburgare

Tors- tacos

Fre- hamburgare

 

 

 

Övrigt: 

Tider för avslutningen den 21/12

 

•                     Samling i klassrummen 9.00

•                     Avslutning på skolgården 9.10-9.50

•                     Tillbaka i klassrummen för mys och avslutning 10.00-11.00

 

Maila till Kristina eller Åsa senaste den 1/12 om du vill att ditt barn ska äta lunch i skolan på avslutningsdagen.

 

I början av oktober informerade vi lärare i åk 6 om appen Sarahah och önskade att ni kunde se till att era barn raderade appen om de använde den. Det är dock fortfarande elever som använder Sarahaha. Vi vill nu påminna om att många elever har svårt att hantera appen och flera elever fått elaka och personliga meddelanden skickade till sig anonymt. Vi vill gärna att ni pratar med era barn och rekommenderar fortfarande starkt att appen raderas.

 

Crazy Friday:

Vi kan klä oss i något roligt för den som vill varje fredag, och efter tema till högtider

 

Ansvariga: Herman, Sofia och Anna

 

 

Veckoinfo inför v.46

Veckoplanering klass 6d
Datum: 10/11 – 2017
Ordförande: Emilia G

Sekreterare: Alexander

Veckan som kommer:

Idrott onsdag i skolan

Idrott fredag i Västertorpshallen

 

LÄXOR OCH PROV:

 

Måndag: Nationella prov matte och engelska

Tisdag: Tyska läxa, läsläxa i SV för de som missade förra.

Onsdag:

Torsdag: Franska läxa, spanska läxa (Josefinas grupp)

Fredag:

 

Kommande uppgifter/ dagar mm

Nationella prov måndag. OBS! Lunch hemma.

 

Extra elevråd tisdag 14/11 kl. 10:00

 

Hela skolan läser torsdag 16/11. Vi kommer läsa under 40 minuter och räkna samman hur många sidor som hela klassen tillsammans har hunnit läsa. Sedan kommer alla klassers sidoantal läggas ihop till en summa. Innan läsningen sätter igång kommer alla elever att gissa hur många sidor det kommer att bli sammanlagt när alla har läst.

 

Information från skolledningen:

I matsalen ska vi sitta vid klassens bord och tänka på ljudnivån.

 

Övrigt:

Vi har samlat ihop klassens förslag på maträtter till önskeveckan i matsalen. Sammanställning och klassensresultat presenteras nästa vecka.

 

Påminnelse:

måndagar börjar vi 8:25 med ett uppfriskande SVALpass!

 

Crazy Friday:

Fredag

Skriv på TAVLAN varje torsdag

Ansvariga: Herman, Sofia och Anna

 

 

Inför v.43

Veckoplanering klass 6D
Datum: 20/10
Ordförande: Wille

Sekreterare: Saga 

Veckan som kommer:

IDROTTEN:

Onsdag: Gympasalen i skolan

Fredag: Simning i Västertorpshallen

 

LÄXOR OCH PROV:

Måndag: Läsläxa i SV, NO-prov

Tisdag: Operation dagsverke

Onsdag:

Torsdag: Engelskaläxa stencil om glosorna agree, disagree, prefer och because

Fredag: Matteprov

 

Kommande uppgifter/ dagar mm

24/10 operation dagsverke

 

 Information från skolledningen/mentorer:

Påminnelse om att ta med gympakläder/skor till idrotten då flera glömmer det

Elevråd:

Ingen ny info. Elevråd 25/10 kl 10:00

Hannes tar med fråga om ljuset på kvällarna.

Övrigt:

Crazy Friday: Halloween!!!

Anna, Sofia och Herman gör schema, skriv på tavlan varje torsdag.

 

Veckoplanering klass 6d

V. 41
Datum: 6/10 – 2017
Ordförande: Marcus

Sekreterare: Arvid K

Veckan som kommer:

LÄXOR OCH PROV:

 

Måndag: Läsläxa lämnas och ny kommer

Tisdag: Eng 10 oregelbundna verb

Onsdag:

Torsdag:

Fredag: So prov lag och rätt och ev repetera multiplikation i Ma.

 

Kommande uppgifter/ dagar mm

Nya språk nästa vecka.

Information från skolledningen:

Tänk på att det ska vara lugn och ro i korridoren.

Det ska nu vara helt mobilfritt i klassrummet och i korridoren, använd miniräknare eller iPad som hjälpmedel.

 

Elevråd:

Inget att rapportera.

 

Övrigt:

Operation dagsverkelapp ska fyllas i och lämnas tillbaka till mentorer senast mån 16/10.

Nästa vecka har vi svärfri-vecka.

Idrott: Onsdag, skolan Fredag, västertorpshallen.

 

Crazy Friday:

Skriv på TAVLAN varje torsdag

Ansvariga: Herman, Sofia och Anna

Finkläder

Textilslöjd

 

Hej,

Här kommer information om ämnet slöjd. Nu i åk 6 arbetar eleverna med valfria egna arbeten i textilslöjden. De ska dokumentera sina planeringar, arbeten och utvärderingar i loggböcker under lektionstid. När de är klara med ett arbete ställer de som vill ut dem i vårat glasskåp i korridoren. Vissa elever gör flera mindre projekt och andra ett större projekt som sträcker sig över en termin.

 

SLÖJD

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

 

 

I årskurs 4-6

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter. med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

 

Slöjdens arbetsprocesser

 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg, till exempel i en loggbok.

 

Veckoplanering klass 6D

 
Datum: 22/9-17
Ordförande: Ebba

Sekreterare: Sofia

Först:

Tack för en rolig skolresa 🙂 det var kul att lära känna varandra bättre!

Sedan:

Veckan som kommer, v 39:

 LÄXOR OCH PROV:

Måndag: SV: inlämning av läsläxa för de som inte lämnat in än, plus nya läsläxan

Tisdag:

Onsdag: SO-läxa quizlet – länk finns på bloggen

Torsdag: Engelskatest, öva in orden i ditt häfte

Fredag:

 

Idrott:

Onsdag – längdhoppsgropen bakom skolan

Fredag – Mälarhöjdsbadet

 

Kommande uppgifter/ dagar mm

Ta hem förberedelser inför utvecklingssamtalet, ställ frågor till föräldrar och ta med tillbaka på måndag 25/9.

Mattediagnos på onsdag, inget att läsa på.

 

Elevråd:

Elevråd torsdag 28/9 åk 4-6, kl. 10 i konferensrummet vid expeditionen.

Övrigt:

Utvecklingssamtal tisdag 26/9. Eleverna har inga lektioner dagen då utvecklingssamtalen är. Före/efter samtalen uppmanas eleverna att arbeta hemma med veckans läxor/ikapp för den som behöver.

Crazy Friday: Nagellack

 

 

Veckoinfo v.36

Hej alla elever och föräldrar,

Den här veckan har vi börjat arbeta med samtalsunderlag till utvecklingssamtalen. I samtalsunderlagen utvärderar eleverna hur de ligger till i samtliga ämnen i förhållande till kunskapskraven, funderar över tidigare mål och skriver ned tre nya mål. Det finns tre frågor som elever och föräldrar kommer diskutera hemma. Tider för utvecklingssamtal mejlas ut till er föräldrar. Om ni behöver byta tid så försök byta med varandra och meddela sedan oss mentorer om byte.

Nästa vecka är det idrott vid längdhoppsgropen/baksidan av matsalen på onsdag och vid Mälarhöjdsbadet på fredag.

 

Viktiga datum:

 • 13/9 Skolfoto kl. 11:30
 • 19 – 20/9 Kärsön, lägerskola
 • 26/9 Utvecklingssamtal (tider mejlas ut)

 

Trevlig helg,

Åsa och Kristina

Inbetalning Kärsön

Tack så mycket för det trevliga mötet igår, det var väldigt roligt att träffa er!

 

Här kommer information kring inbetalning för lägerskola till Kärsögården.

Det kostar 125:- för varje elev, som är självkostnadspris för frukost och middag.

 

Pengarna sätts in på: 

PG-konto 1631-1

Ange ”gottgöra 2760 + barnets namn”

(exempel gottgöra 2760 C. Andersson) i OCR fältet.

 

Må gott,

 

Åsa

Veckoinformation v.34

Veckoinformation v. 34

 

Hej alla elever och föräldrar,

Under veckan som gått har vi bland annat haft besök av Cirkus Cirkör, gått promenader till Västertorpshallen, Mälarhöjdsbadet samt till Gropen för att alla elever ska hitta till de olika ställen där de kommer ha idrott. Vi har även haft klassens första klassråd och redovisat presentationer av varandra inför klassen.

Här på skolbloggen kommer ni att hitta veckobrev (som vi publicerar på fredagar), läxor, planering och information kring de olika ämnen som eleverna har.

Nästa vecka är det idrott vid längdhoppsgropen/baksidan av matsalen på onsdag och vid Mälarhöjdsbadet på fredag.

 

Viktiga datum:

 • 5/9 Föräldramöte kl. 18, Aulan
 • 13/9 Skolfoto
 • 19 – 20/9 Kärsön, lägerskola
 • 26/9 Utvecklingssamtal

 

Mailadresser till klassens lärare:

Svenska och matte: kristina.loflin@stockholm.se

SO: jenny.mikes@stockholm.se

NO: thomas.dahl@stockholm.se

Engelska: kristin.cumming@stockholm.se

Trä- och metallslöjd: nils-christian.zetterberg@stockholm.se

Textilslöjd: asa.ahrens@stockholm.se

Hemkunskap: marita.sventoft@stockholm.se

ingrid.stenqvist@stockholm.se

Musik: perikles.nalbantis@stockholm.se

Idrott: sandra.ostman@stockholm.se

Bild: rikard.nilsson@stockholm.se

 

Välkomna att höra av er till Kristina eller mig om ni har frågor eller funderingar.

Trevlig helg och tack för den här veckan,

Åsa och Kristina

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén