Kategori: NO A (Sida 1 av 2)

Inlämningsuppgift NO – Magneter och motorer

Hej!
Nu när vi har haft det skriftliga NO-provet i alla klasser är det dags för nästa delmoment i bedömningen vilket är praktiskt test. Ni kommer att bygga en elektrisk motor i skolan under den här veckan och nästa, alltså två stycken NO-lektioner. Till den elektriska motorn hör en skriftlig inlämningsuppgift där ni förklarar hur den fungerar. Ni kan skriva uppgiften på dator och dela till mig via Word online: louise.hallman@stockholm.se  eller skriva för hand och lämna in till mig.

Se bifogad fil för detaljerade instruktioner till inlämningsuppgiften. Den ska vara inlämnad till mig senast torsdagen den 29 mars.

Använder du andra källor till inlämningsuppgiften ska dessa vara listade i ditt dokument.

Instruktion inlämningsuppgift motor

Lycka till!
/Louise

NO-prov v.11

Nu är det snart dags för att testa det ena delmomentet i vårt arbete med ”Magneter och motorer”. Under v.11 kommer vi att ha skriftligt prov i magnetism och elektricitet. Till hjälp har ni en quizlet att öva viktiga begrepp  Quizlet – magnetism och elektricitet samt texthäften på ämnet. Tänk på att kunna redogöra för begreppen och motivera era svar. Boken finns även på inläsningstjänst att lägga till om man vill lyssna till texten.

Lycka till!
Louise

NO-läxa v.7

Hej!
Under veckan ska ni undersöka var någonstans ni har magneter hemma. Planera er undersökning och anteckna resultatet. De kanske inte alltid syns med blotta ögat, hur ska du undersöka gömda magneter? På NO-lektionerna under v.7 kommer vi att diskutera era resultat.

Lycka till!
Louise

6As tankar om magnetism

Hej,
Innan vi börjar arbeta med magnetism och elektricitet så har vi funderat lite på vad vi redan kan om magnetism men också vad vi vill ta reda på under det här projektet.

Våra tankar om magnetism 6A

Mvh
6A

NO – Magneter och motorer

Nu påbörjar vi nytt arbetsområde inom NO som handlar om Magneter och motorer. Se bifogad fil för information om arbetsgång och mål.

LPP Magneter och Motorer

Mvh
Louise

NO VT18

Hej!
Här kommer den övergripande planeringen för NO under vårterminen.

NO VT18.1

/Louise

Läxa Kemibegrepp v.4

Ny NO-läxa

Klicka på länken/kopiera till din webbläsare: https://quizlet.com/_49ytux

Studera begreppen på det sätt som passar dig bäst. På NO-lektionen vecka 4, måndagen den 22/1 kommer vi ha ett test på samtliga begrepp.

/Louise

 

NO-läxa v.49

Läxa v. 49
Till onsdagen den 6/12 ska eleverna genomföra en laboration hemma som handlar om att frysa vatten. När de genomför laborationen skriver de en laborationsrapport stegvis enligt den bifogade mallen.

Instruktioner:
1. Ta ett kärl som klarar av att frysas
2. Fyll det delvis med vatten och markera vattennivån på något sätt.
3. Ställ in kärlet i frysen tills det frusit helt
4. Observera vad som händer och använd dina kunskaper inom kemi för att dra slutsatser om det du observerat.

Läxan kommer även att förankras i skolan under v.48.

Lycka till!
Louise

Laborationsrapport

NO-Prov måndag 23/10

Kunskapskriterier till de olika delar vi arbetat med och till provet: Bedömning

Centrala innehållet i provet:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Energins oförstörbarhet och flöde
 • Fotosyntes, förbränning

Plugga till provet genom att:

 • Titta igenom dina anteckningar från lektioner
 • Läs eller lyssna på texthäftet (från boken Utkik 4-6 Biologi, Gleerups):

s.42-51, s.57, s.74-75

 • Träna på ekologibegrepp:

Quizlet

 • Titta på filmer på sli.se (använd ditt egna skolkonto):

Sjön – Ett ekosystem

Hajar och valar – En del av havets ekosystem

Markens ekosystem

Östersjön – Djurliv och historia

Ekosystemets dynamik

 

 

NO-begrepp Ekologi

Träna på aktuella begrepp här:

QUIZLET – förhör dig själv

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén