Kategori: NO E

Test – pubertet och reproduktion (27/4)

Hej,

Nästa delmoment i NO:n är snart över och för att checka av våra kunskaper kommer vi ha ett litet test. För att plugga på inför testet:

 • Gå in på länken Ungdomsmottagningen klicka på ”Kroppen” och läs på om;
  – Reproduktion; befruktning, ägglossning, mens, spermier – var och hur detta sker.
  – Pubertet tjejer och killar; likheter och skillnader. Vad de olika delarna har för funktion.
 • Läs igenom frågorna och svaren i din anteckningsbok.
 • Lyssna på boken Utkik – Biologi 4-6 på inläsningstjänst.

Instruktion inlämningsuppgift magneter och motorer

Instruktion inlämningsuppgift motor

NO-prov vecka 11

Nu är det snart dags för att testa det ena delmomentet i vårt arbete med ”Magneter och motorer”. Under v.11 kommer vi att ha skriftligt prov i magnetism och elektricitet. Till hjälp har ni en quizlet att öva viktiga begrepp  Quizlet – magnetism och elektricitet samt era anteckningar från lektionerna. Tänk på att kunna redogöra för begreppen och motivera era svar. Boken som vi läst i skolan (Utkik 4-6 Fysik och kemi) finns på inläsningstjänst om man vill lyssna till texten igen.

Tema: Magneter och motorer

Nu påbörjar vi nytt arbetsområde inom NO som handlar om Magneter och motorer. Se bifogad fil för information om arbetsgång och mål.

LPP Magneter och Motorer

Läxa Kemibegrepp v.4

NO-läxa

Klicka på länken/kopiera till din webbläsare: https://quizlet.com/_49ytux

Studera begreppen på det sätt som passar dig bäst. På NO-lektionen vecka 4, fredagen den 26/1 kommer vi ha ett test på samtliga begrepp.

Nytt arbetsområde NO

Vi har inlett ett arbete som vi kallar för ”Från råvara till avfall” på NO-lektionerna.

Läs gärna mer om arbetet i dokumenten nedan:

Materiens kretslopp individuell uppg år 6

Arbetsgång + centralt innehåll + kunskapskrav

NO-Prov onsdag v.42

Kunskapskriterier till de olika delar vi arbetat med och till provet: Bedömning

Centrala innehållet i provet:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Energins oförstörbarhet och flöde
 • Fotosyntes, förbränning

Plugga till provet genom att:

 • Titta igenom dina anteckningar från lektioner
 • Läs texthäftet (eller lyssna via inläsningstjänst: Utkik 4-6 Biologi, Gleerups)

s.42-51, s.57, s.74-75

 • Träna på ekologibegrepp

Quizlet

 • Titta på filmer på sli.se (använd ditt egna skolkonto)

Sjön – Ett ekosystem

Hajar och valar – En del av havets ekosystem

Markens ekosystem

Östersjön – Djurliv och historia

Ekosystemets dynamik

 

 

NO-begrepp Ekologi

Träna på aktuella begrepp här:

QUIZLET – förhör dig själv

NO-redovisning v.37

På onsdag ska eleverna redovisa sina arbeten med att söka och sammanställa information om valfri organism.

Sammanfattade instruktioner hittar du här: Ta reda på mer

Kunskapskriterier i fokus:

 • Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

 • Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

 • Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Läsårsplanering NO

Nyfiken på vad vi ska arbeta med på NO-lektionerna i sexan?

Kika på den här grovplaneringen för att se vad som väntar.

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén