Kategori: Matematik A (Sida 1 av 2)

Prov – procent, bråk och decimal

Hej,

Mot slutet av vecka 20 har vi ett test på procent, bråk och decimal. Inför provet ska du:
– kunna räkna med decimaltal i de fyra räknesätten.
– kunna avrunda till exempelvis närmsta ental, tiondel eller hundradel.
– kunna jämföra olika decimaltal och se om det är en likhet (1,1=1,10) eller olikhet ( 1,3<1,38    2,42>0,9 )
– kunna växla mellan bråkform, decimalform och procentform.
– kunna räkna ut andelar (%) av en summa
– kunna lösa ett  problem med aktuellt innehåll och bedöma lösningens rimlighet samt redogöra för sin lösning på ett tydligt sätt.

Du kan öva på detta i matteboken 6B i kapitel 1 till exempel ”Vi övar – s.34-35” och ”Vi övar – s.50-51”.

Testa din kunskap med diagnosen på s. 54, sammanfattning på s.55 och repetition s.56-57 samt med hjälp av bilden nedan.

Lycka till!
Louise

MA Prov v.13

Hej!
Tisdagen den 27 mars är det dags för ett lite mindre matteprov på mönster, kombinatorik och algebra. Ekvationer med balansmetoden från föregående prov, geometriska mönster och aritmetiska (siffror) mönster samt kombinatorik kommer det att handla om. I matteboken är det sidorna 150-170.
Se bifogad fil för vad provet kommer att innefatta: PP Mönster

Efter påsklovet är det dags för nationella prov i matematik, dessa är tisdagen den 10/4 samt torsdagen den 12/4 på förmiddagen. Inför detta ”dammar vi av” lite gammal matematikkunskap genom att gå igenom de olika områden som finns i matematiken.

Mvh
Louise

Matematik v.10-13

Hej!

Välkomna tillbaka efter ett förhoppningsvis härligt sportlov! Dessa fyra veckor innan påsk ska vi i matematiken arbeta med mönster och kombinatorik. Vi kommer även att repetera lite algebra. Löpande under dessa fyra veckor arbetar vi dessutom med att friska upp våra kunskaper inom de olika matematiska ämnesområdena eftersom nationella proven i matematik kommer efter påsklovet v.15.

Bifogar en pedagogisk planering för ämnesområdet: PP Mönster
och vi kommer att pröva våra kunskaper på detta tisdagen den 27 mars (v.13).

Allt gott!
Louise

Matteprov måndag v.8

Nu är det dags att stämma av kunskaperna inom de fyra räknesätten, ekvationer och funktioner. Måndagen v.8, den 19/2, är det dags för terminens första matteprov och inför det så har eleverna fått repetitionsuppgifter som de kan arbeta med hemma eller på bonusen. Den bifogade diagnosen samt sammanfattning kan också användas för instudering. Lägger även in lite bra länkar där man kan öva ekvationer och ekvationslösningar: Vad är en ekvation?Ekvationslösning & Teckna en ekvation


Bedömningsmatris matematik åk 6
Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Louise

Matteläxa v.7

Matteläxa till onsdag v.7 (14/2) är att gå in på länken ”Huvudräkningsövningar” och öva olika typer av huvudräkning, samt att repetera välja och genomföra lämplig metod för uträkningar i de fyra räknesätten – se youtubefilm och bilder nedan.

Huvudräkningsövningar

Mvh
Louise

Nytt arbetsområde matematik

Hej!
Nu är det dags för ett nytt område inom matematiken. Det är de fyra räknesätten och algebra. Bifogar pedagogisk planering för arbetsområdet.

PP 6A De fyra räknesätten och algebra

Hälsningar,
Louise

Matteläxa v.5

Läxa att lära sig begreppen på båda bilder till tisdag v.5 den 30/1.

Matte VT18

Hej 6A!
Nu är det vårtermin och dags för nya tag. Se bifogad fil för övergripande planering i matematiken under vårterminen.

6A Matte VT18

Med vänlig hälsning,
Louise

Matteprov samband och förändring

På fredag, den 1/12, är det dags för terminens andra matteprov. I början av vecka 48 kommer vi att gå igenom arbetsområdets sista moment och sedan repetera våra kunskaper under veckan. Eleverna kommer att få en sammanfattning av innehållet samt repetitionsuppgifter som de kan arbeta med hemma eller på bonustiden.

Bifogar bedömningsmatris och sammanfattning/repetition.

Lättläst bedömningsmatris proportionalitet & bråk Ht 2017


Mvh Louise

Matte vecka 45-46

Hej!

Nu har vi avslutat det första arbetsområdet geometri med ett prov och på måndag, den 6/11, återkopplar jag resultatet till eleverna – vi tittar på korrekta svar, svårighetsgrad i uppgifterna, hur jag har bedömt och sammanställt. Eleverna får sedan en sammanställning av sitt eget resultat som de förutom själva provet kan ta med hem och visa för er föräldrar. Om någon elev inte har nått ett godkänt resultat för arbetsområdet kontaktar jag er föräldrar så att vi kan lägga upp en plan för hur vi ska arbeta vidare.

Lektion två i vecka 45 startar vi arbetsområde 2, samband och förändring, med att titta på min planering – upplägg, innehåll och kunskapskrav och efter en repetition av det vi har arbetat med tidigare kör vi igång arbetet i nya boken 6A.

Måndag vecka 46 kommer vi att genomföra de nationella muntliga proven i matematik och under någon lektion i vecka 45 kommer Louise att informera eleverna om hur det ska gå till.

Här är min planering för nya arbetsområdet:

Pedagogisk planering Samband och förändring åk 6

Jag lämnar nu över ansvaret för mattearbetet till klassens nya mattelärare Louise men jag kommer fortfarande att vara resurs i klassen under måndagslektionen och eleverna är alltid välkomna till mina bonuslektioner om de vill arbeta extra eller ha stöd med matte. Eftersom schemat är ändrat är bonustiderna också flyttade men måndag 15-16 gäller fortfarande, sedan tisdag 14:50-15:30 och onsdag 14:40-15:20.

Mvh Kristina L

 

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén