Kategori: Matematik B (Sida 2 av 3)

Matte vecka 10-13

Nytt på gång är arbete med talmönster och talföljder. Det kommer vi att jobba med vecka 10 och 11 och sedan ägnar vi de två kommande veckorna till repetition av t.ex. decimaltal, bråk, procent, sannolikhet, statistik och mätning för direkt efter påsklovet, den 10/4 och 12/4 är det ju dags för de nationella proven i matematik. Måndag den 26/3 följer vi upp arbetet med kombinatorik och talföljder med ett kortare prov – mer info kommer.

I början av vecka 10 ska jag också återkoppla resultatet på matteprovet som vi gjorde innan sportlovet. Eleverna kommer sedan att få med sig prov och återkopplingsmatris hem.

Här är min planering för nya arbetsområdet samt bedömningsmatris.

Pedagogisk-planering-arbetsområde-kombinatorik och talföljder

Bedömningsmatris matematik åk 6

Om ni föräldrar vill stötta med repetition därhemma så kan själva repetera på webbmatte.se där det finns bra pedagogiska filmer.

http://www.webbmatte.se/

//Kristina

 

Matte vecka 7 och 8

Vi börjar närma oss slutet på arbetsområdet de fyra räknesätten, algebra och funktioner och i vecka 8, torsdag den 22/2, kommer vi att stämma av kunskaperna med ett matteprov. Innan dess ska vi hinna arbeta med ekvationer, olikheter och grafer. Vi kommer sedan att repetera en del under lektionerna och de elever som vill tränar vidare på något som har varit knepigt under bonustiden eller hemma. Bifogar repetition och sammanfattning…

… samt bedömningsmatris

Bedömningsmatris matematik åk 6

Mvh Kristina

Matteläxa till fredag 2/2

På fredag stämmer vi av förmågan att utföra beräkningar i de olika räknesätten med hjälp av en algoritm/uppställning. Vi fortsätter att repetera under tisdagens mattelektion och sedan kan man ta med uppgifter hem och träna vidare,om det behövs, eller komma på tisdagens bonuslektion mellan 14:50 och 15.30.

Matteläxa vecka 3

Att ha koll på begreppen (bild 1) och prioriteringsregeln (bild 2) – till fredag den 19/1

Matte VT 2018

Planering för vårterminens matematikarbete

Matte VT 18

Planering för nytt arbetsområde

Pedagogisk-planering-arbetsområde-de-fyra-räknesätten-åk-6

Matte vecka 50-51

Nu är samtliga elever klara med matteprovet för samband och förändring och det är roligt att se alla goda kunskaper och förmågor inom området. Jag har återkopplat provresultatet med en sammanställning som eleverna kan ta med hem. I början av nästa vecka går vi igenom uppgifterna och sedan kan man även ta med själva provet hem.

Under veckan har vi också arbetat med Känguruproblem – lite annorlunda problemlösning – och eleverna ska sedan få redovisa sina lösningar för helklass eller i mindre grupp. Vi ska också börja titta på huvudräkningsstrategier inför kommande arbetsområde som är – de fyra räknesätten, algebra och funktioner.

/Kristina

Matteprov samband och förändring

På fredag, den 1/12, är det dags för terminens andra matteprov och inför det så har eleverna fått en sammanfattning av innehållet som kommer att testas och repetitionsuppgifter (diagnos) som de kan arbeta med hemma eller på bonusen. I början av vecka 48 går vi igenom arbetsområdets sista moment och sedan kommer vi att repetera i skolan också.

Bifogar bedömningsmatris och sammanfattning/repetition

Lättläst bedömningsmatris proportionalitet & bråk Ht 2017

Mvh Kristina

 

Matte vecka 45-46

Hej!

Nu har vi avslutat det första arbetsområdet geometri med ett prov men alla elever är inte helt klara och de kommer att få möjlighet att fortsätta på måndag, den 6/11. På tisdag återkopplar jag resultatet till eleverna – vi tittar på korrekta svar, svårighetsgrad i uppgifterna, hur jag har bedömt och sammanställt. Eleverna får sedan en sammanställning av sitt eget resultat som de förutom själva provet kan ta med hem och visa för er föräldrar. Om någon elev inte har nått ett godkänt resultat för arbetsområdet kontaktar jag er föräldrar så att vi kan lägga upp en plan för hur vi ska arbeta vidare.

Lektion tre i vecka 45 startar vi arbetsområde 2, samband och förändring, med att titta på min planering – upplägg, innehåll och kunskapskrav och efter en repetition av det vi har arbetat med tidigare kör vi igång arbetet i nya boken 6A.

Måndag vecka 46 kommer vi att genomföra de nationella muntliga proven i matematik och under någon lektion i vecka 45 kommer jag att informera eleverna om hur det ska gå till.

Här är min planering för nya arbetsområdet:

Pedagogisk planering Samband och förändring åk 6

Det har varit jättetrevlig och bra att många elever utnyttjar bonustiden när de vill träna extra eller få stöd med något men efter höstlovet är mina bonustider något ändrade. Nu gäller måndagar 15-16, tisdagar 14:50-15:30 och onsdagar 14:40-15:20.

Mvh Kristina L

 

Matteprov på fredag

Nu är det dags att stämma av geometrikunskaperna och det gör vi med ett skriftligt prov på fredag (den 29/10). Eleverna har tidigare fått ett repetitionspapper med en sammanställning av det vi har jobbat med och om något fortfarande är oklart så går det toppenbra att arbeta lite extra med det på bonustiden (måndag och onsdag). Under lektionerna har vi tittat på min bedömningsmatris och i vecka 43 kommer vi att jobba vidare med bedömning genom att fundera över kvaliteten i olika elevlösningar.

Lättläst bedömningsmatris geometri år 6

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik

Arbete med multiplikationstabellen

Hej!

Det är jättekul att se att så många elever har lagt tid på att repetera multiplikationstabellerna och de allra flesta är nu helt säkra och snabba. De elever som har en bit kvar får fortsätt att träna hemma och komma på mattebonustiden (må 15-16 och onsdag 15-15:30) och visa sina färdigheter.

… ingen annan matteläxa vecka 42, men de som vill kan ta med en lathund, för geometriska figurer, vinklar, omkrets, area, likformighet och skala, hem och repetera inför det avslutande matteprovet fredag den 27/10??

Mvh Kristina L

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén