Kategori: Matematik C (Sida 2 av 2)

Matematik v.45

Sidor vi arbetat med på senaste tiden: 20-27 i Mera favorit 6A

Nu har vi även arbetat färdigt med divisionsmetoderna och därmed är vi färdiga med arbetet med uppställningar i de fyra räknesätten.

Eleverna har fått välja mellan att arbeta med divisionsuppställningarna kort division eller trappan (liggande stolen).

Utöver det har vi sammanfattat och repeterat alla räknesätten och olika typer av metoder man kan använda för att lösa beräkningsuppgifter.

De tre huvudsakliga metoderna är:

Huvudräkning

Skriftlig huvudräkning (mellanled eller delberäkningar)

Uppställning (algoritm)

Matematik v.42-43

Sidor vi arbetat med på senaste tiden: 10-19 i Mera favorit 6A

Fram till sportlovet så kommer vi fortsätta att arbeta med de fyra räknesätten, prioriteringsreglerna, huvudräkning och algoritmer,  tydlig kommunikation och problemlösning.

Den här veckan arbetar vi främst med multiplikationsuppställning.

Repetera gärna metoden hemma och förklara för era föräldrar hur man kan beräkna:

7 * 576

18 * 219

35 * 1094

 

Matematik till v.41

Sidor vi arbetat med: Precis börjat med nya boken Mera favorit 6A

Läxa till måndag v.41: sid 6 + 7 och 8 eller 9.

 • Alla uppgifter ska ha en fullständig redovisning.
 • Om en uppgift i läxan är för svår, hoppa över den.
 • Läxan redovisas på: tisdag (6E) / torsdag (6C).

Tips! Gör matteläxan på en bonuslektion. 

Matematik v.39-41

I matematiken har vi de senaste lektionerna gått till botten med hur vårt decimala talsystem är uppbyggt och fungerar. Vi har bl.a. pratat om att vi använder bas tio och jämfört det med bas två.

Vi har gått igenom positionssystemet med våra vanliga talsorter och jämfört det med hur prefix används till grundenheter för att namnge de olika positionerna för  viktmått, längdmått och volymmått.

En webbplats där man kan djupdyka i olika former av avancerade  enhetsomvandlingar hittar den intresserade här: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/en/length/verbose/

Vi har också tränat en del på multiplikationstabellen så att vi känner oss säkrare på den inför det kommande arbetet med metoder för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.

Uppföljning förhör i matematik

Eleverna har idag fått tillbaka sina förhör och fått ta del av resultatet. Nu vill jag att eleverna tar hem sina förhör och resultatsammanställningen och tittar igenom det hemma med vårdnadshavare.

Jag vill ha tillbaka förhör och resultatsammanställning senaste 25:e september med en underskrift av vårdnadshavare som tagit del av det hela.

I förhöret testades de fem centrala förmågorna: begrepp, metod, kommunikation, resonemang och problemlösning. Vissa uppgifter testade grundläggande kunskap och andra mer avancerad. Eleverna förväntades inte alla ha alla rätt. Förhöret var lika mycket ett inlärningstillfälle som ett avstämningstillfälle. Jag hoppas att ni får givande diskussioner om uppgifterna och lösningarna på förhöret hemma.

I de fall då resultatet var lägre än vad jag anser är miniminivå så kommer jag att kontakta vårdnadshavare med förslag på vidare uppföljning.

Matematik till v.38

Sidor vi arbetat med: s.182-185

Läxa till måndag v.38: Välj mellan att göra alla uppgifterna på s.186 (öva) eller s.187 (pröva).

 • Alla lösningar ska redovisas med mer än bara svar, precis som vi gör i klassrummet.
 • Om en uppgift i läxan är för svår, hoppa över den.
 • På måndag får eleverna diskutera sina lösningar i par och några slumpmässigt utvalda elever kommer att få redovisa sina lösningar i helklass.

Tips! Gör matteläxan på en bonuslektion. 

Förhör matematik v.36

På torsdag v.36 har vi ett litet skriftligt förhör på det vi arbetat med hittills på mattelektionerna.

Uppgifterna på förhöret handlar om detsamma som på sidorna 170-181 i matteboken.

Sammanfattningsvis testas elevernas kunskaper i följande områden:

 • Rita och mäta sidorna i olika typer av fyrhörningar.
 • Beräkning av omkrets och area av fyrhörningarna; kvadrat, rektangel och parallellogram. (O = sida 1 + sida 2 + sida 3 + sida 4 och A = b * h)
 • Förståelse kring potenser och hur de används till areaenheter.
  • (T.ex. 5 * 5 * 5 = 5 ^3 och cm * cm = cm ^2)
 • Lösa problem med koppling till dessa områden.

Matematik till v.35

Sidor vi arbetat med under vecka 34: s.170-171

Läxa till fredag v.35: Välj mellan att göra alla uppgifterna på s.172 (öva) eller s.173 (pröva).

 • Alla lösningar ska redovisas med mer än bara svar, precis som vi gör i klassrummet.
 • Om en uppgift i läxan är för svår, hoppa över den.
 • På fredag får eleverna rätta sin läxa i par och några slumpmässigt utvalda elever kommer att få redovisa sina lösningar i helklass.

Tips! Gör matteläxan på en bonuslektion. T.ex. på måndagar med Kristina kl. 15:00-16:00. 

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén