Kategori: Matematik E (Sida 2 av 2)

Förhör matematik v.36

På torsdag v.36 har vi ett litet skriftligt förhör på det vi arbetat med hittills på mattelektionerna.

Uppgifterna på förhöret handlar om detsamma som på sidorna 170-181 i matteboken.

Sammanfattningsvis testas elevernas kunskaper i följande områden:

  • Rita och mäta sidorna i olika typer av fyrhörningar.
  • Beräkning av omkrets och area av fyrhörningarna; kvadrat, rektangel och parallellogram. (O = sida 1 + sida 2 + sida 3 + sida 4 och A = b * h)
  • Förståelse kring potenser och hur de används till areaenheter.
    • (T.ex. 5 * 5 * 5 = 5 ^3 och cm * cm = cm ^2)
  • Lösa problem med koppling till dessa områden.

Matematik till v.36

Sidor vi arbetat med: s.170-171

Läxa till måndag v.36: Välj mellan att göra alla uppgifterna på s.172 (öva) eller s.173 (pröva).

  • Alla lösningar ska redovisas med mer än bara svar, precis som vi gör i klassrummet.
  • Om en uppgift i läxan är för svår, hoppa över den.
  • På måndag får eleverna rätta sin läxa i par och några slumpmässigt utvalda elever kommer att få redovisa sina lösningar i helklass.

Tips! Gör matteläxan på en bonuslektion. T.ex. på måndagar med Kristina kl. 15:00-16:00. 

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén