Kategori: Svenska C

Svenska med Berna

Hej 6C!

Här finner du den pedagogiska planeringen för det intressanta området vi ska lära oss mer om; minoritetsspråk, dialekter och nordiska grannspråk: Språk i Sverige och Norden PP

Mycket nöje!
Berna

Svenska med Berna – Spännande läsning

Hej klass 6C!

Nu ska vi läsa en skönlitterär bok, av spännande karaktär, samt jobba och redovisa i bokcirklar.

Se vidare den pedagogiska planeringen här: PP Spännande läsning och arbetsgången för bokcirklarna här: bokcirkel-spännande läsning.

Mycket läsnöje!
Berna

Svenska med Berna

Hej på er alla!

Den nya terminen har startat och de skriftliga nationella proven i svenska kommer att äga rum rätt så snart (den 6/2 och den 8/2), så därför tänker jag förbereda er inför dem genom att gå igenom hur proven går till samt att ni ska få prova på att genomföra ett gammalt prov. Vi ska också titta på strukturen till olika sorters texter inom sakprosa, bl.a. faktatext och insändare.

Se vidare information här: PP Inför NP och Matris insändare
/Berna

Svenska med Berna – Spännande berättelser

Hej 6C!

Efter avslutat område kring våra ordklasser samt muntliga övningar inför de nationella proven ska vi titta närmare på genren berättande texter. Vi ska läsa och analysera berättelser och lära oss mer om strukturen så att vi sedan kan skriva våra egna berättelser på temat spänning. Detta arbetsområde blir den sista för terminen.
Se planeringen här: PP Berättelser – spänning

Mycket nöje!
Berna

Svenska med Berna

Vårt första arbetsområde har jag valt att kalla ”Språk om språket” eftersom grammatik just är det.

Vi kommer att fokusera på samtliga ordklasser och tillsammans gå igenom dem och deras funktioner. Se PP här:PP Språk om språk år 6

Mvh
Berna

Svenska med Berna

Hej 6C!

Inledningsvis på terminen blir er hemläxa i svenska att läsa ur en skönlitterär bok vid minst 4 tillfällen per vecka och att lämna in tillhörande skrivuppgift varje måndag. Se vidare information i häftet här: Läsläxor

Mvh
Berna

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén