Kategori: Svenska D (Sida 1 av 2)

Svenska vecka 10-13

Vi fortsätter att arbeta med de argumenterande texterna och efter det går vi vidare till arbete med betydelsefulla författare från Sverige, Norden och övriga världen. Detta arbete avslutas med en muntlig presentation inför klassen (i undantagsfall mindre grupp) så att vi alla kan lära oss mer.

Se min planering och bedömningsmatris:

Pedagogisk planering betydelsefulla författare

Bedömningsmatris arbete med författare

… och här är själva uppgiftspappret.

Uppgift, instruktioner författare

//Kristina

Läsläxa vecka 7

Nu läser vi de två sista kapitlen i Ramiz resa och på fredag har vi det avslutande boksamtalet i grupperna.

Här är läxan/arbetsbladet för vecka 7.

Ramiz resa till 16 feb

Läsläxa vecka 6

Läs kapitel 5 och 6 och skriv frågor till texten.

Ramiz resa till 9 feb

Läsläxa vecka 5 och svenska vecka 5 och 6

Här är läsläxan för vecka 5 – från den 25/1 till 1/2.

Ramis resa till 1 feb

Vecka 5 arbetar vi vidare med argumenterande text och vi repeterar även språk och uppbyggnad i förklarande- och beskrivande texter.

Tisdag den 6/2 och torsdag den 8/2 är det dags för nationella prov – läsförståelse och skrivuppgifter – sammanlagt fyra delprov. Inför detta har vi tittat på gamla nationella prov som finns på skolverkets hemsida som du hittar här:

https://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov/alla-nationella-prov-i-skolan/gamla-nationella-prov-1.218172

 

 

 

Läsprojekt

Vecka 3-6 kommer klassen att läsa Ramiz resa, av Gunilla Lundgren, och arbeta med innehållet på olika sätt. Från torsdag till torsdag har eleverna i läxa att läsa två kapitel och arbeta med några uppgifter hemma. På torsdagar följer vi upp det arbetet med boksamtal i skolan och sedan förbereder vi inför nästa veckas läsning. Varje torsdag får eleverna ett nytt arbetsblad som också kommer att ligga här på bloggen.

Arbetsblad 1 Ramiz resa

Bedömningsmatris Läsa

 

 

Svenska 6D vårterminen 2018

Här är min planering för vårterminens arbetsområden i svenska. Redan vecka 6, tisdag den 6/2 och torsdag den 8/2, är det dags för de nationella proven – mer info om det kommer.

Svenska Åk 6 HT 2017 VT 2018

Svenska betyg översikt

Vecka 2 och 3 arbetar vi med självbedömning, respons och bearbetning av de instruerande texterna/recepten. I vecka 3 startar vi också nästa arbetsområde som är argumenterande text/insändare.

Bedömning av instruerande text HT 2017

Bedömning av argumenterande text VT 2018

 

/Kristina

 

Svenska vecka 50-51

Under vecka 49 har vi jobbat med språk och uppbyggnad i instruerande texter/recept och sedan har eleverna planerat skrivandet av ett eget recept på en hisklig häxsoppa. Nästa vecka arbetar vi vidare med det och därefter med själv- och kamratbedömning.

Bedömning av instruerande text HT 2017

Nästa vecka kommer jag att dela ut en bedömningsmatris för den spännande berättelsen, som alla ska vara klara med senast tisdag. Ett fåtal elever ska skriva klart och/eller bearbeta texten efter min respons och det gör man lättast på måndagens eller tisdagens bonustid.

I veckan har jag även återkopplat resultaten för de muntliga nationella proven i svenska.

/Kristina

 

Arbete med instruerande texter

Här är planeringen för det nya arbetsområdet

Arbetsområde instruerande texter ht 2017

/Kristina

Svenska efter höstlovet

Hej!

En till två lektioner efter lovet fortsätter klassen att skriva på sina spännande berättelser (vi hann inte klart veckan före lovet som planerat) och vi jobbar sedan med självbedömning, kamratrespons och bearbetning. De elever som har missat skrivlektioner eller har mycket kvar att skriva får gärna komma på bonuslektioner och arbeta vidare.

En uppgift som hör till arbetet med spännande berättelser är att göra en muntlig presentation av en spännande bok inför klassen (eller enskilt för mig). Eleverna väljer en bok och  förbereder sig skriftligt under en läslektion eller hemma. Det här arbetet ska vara klart senast första december och eleverna redovisar allteftersom de blir klara.

Många elever har arbetat toppenbra med läsläxan, men de elever som av någon anledning har missat någon veckas läxa, eller behöver fortsätta att lästräna, får arbeta vidare nu efter höstlovet – jag delar ut en (rest)läxa i veckan.

Mvh Kristina

 

Läsläxa vecka 42

Uppgift: Att läsa högt för någon vuxen vid ett lästillfälle, samtala om läsningen och att skriva ner responsen.

Syfte: Att utveckla förmågan att läsa i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse.

Läslogg Ht 2017 v 42

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén