Kategori: Svenska D (Sida 2 av 2)

Svenska efter höstlovet

Hej!

En till två lektioner efter lovet fortsätter klassen att skriva på sina spännande berättelser (vi hann inte klart veckan före lovet som planerat) och vi jobbar sedan med självbedömning, kamratrespons och bearbetning. De elever som har missat skrivlektioner eller har mycket kvar att skriva får gärna komma på bonuslektioner och arbeta vidare.

En uppgift som hör till arbetet med spännande berättelser är att göra en muntlig presentation av en spännande bok inför klassen (eller enskilt för mig). Eleverna väljer en bok och  förbereder sig skriftligt under en läslektion eller hemma. Det här arbetet ska vara klart senast första december och eleverna redovisar allteftersom de blir klara.

Många elever har arbetat toppenbra med läsläxan, men de elever som av någon anledning har missat någon veckas läxa, eller behöver fortsätta att lästräna, får arbeta vidare nu efter höstlovet – jag delar ut en (rest)läxa i veckan.

Mvh Kristina

 

Läsläxa vecka 42

Uppgift: Att läsa högt för någon vuxen vid ett lästillfälle, samtala om läsningen och att skriva ner responsen.

Syfte: Att utveckla förmågan att läsa i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse.

Läslogg Ht 2017 v 42

Kartläggning svenska

Hej!
De senaste veckorna har vi arbetat med fyra DLS-prov. De testar rättstavning, läsförståelse, ordförståelse och läshastighet. När jag har rättat alla prov sammanställer jag resultatet och ger sedan en muntlig återkoppling till eleverna. De får också en skriftlig sammanställning som de kan visa er därhemma. Om det skulle vara något anmärkningsvärt med resultatet så hör jag av mig och undrar ni över något så ta gärna kontakt med mig.

Med vänlig hälsning Kristina

Lägesrapport svenska

Hej!

Vi har nu kommit en bra bit med den första delen av vårt svenskaarbete -berättande text/spänning och läsförståelsestrategier.

Vi har arbetat med olika delar av språket i spännande berättelser bl.a. dialoger, gestaltande beskrivningar och hur man bygger spänning genom att börja en mening med en preposition eller ett adverb t.ex: Plötsligt stod någon i dörröppningen! Bakom gardinen syntes en mörk skugga! Vi har också tränat på att skriva texter med varierade meningar (enkel, sammansatt och komplex) och sedan är det meningen att eleverna ska använda sig av dessa kunskaper/färdigheter när de skriver sina egna berättelser. Nästa vecka fortsätter vi med liknelser och sedan med att skriva en bra inledning och avslutning. Ungefär vecka 42 börjar vi planera den egna berättelsen.

En uppgift som hör till arbetet med spännande berättelser är att göra en muntlig presentation av en spännande bok inför klassen (eller enskilt för mig). Eleverna väljer en bok och  förbereder sig skriftligt under en läslektion eller hemma. Det här arbetet ska vara klart senast första december och eleverna redovisar allteftersom de blir klara.

Många elever har arbetat toppenbra med läsläxan. Det som har visat sig vara svårt är att sammanfatta handling och det återkommer vi till och tränare vidare på senare i höst. De elever som av någon anledning har missat någon veckas läxa får arbeta vidare efter höstlovet – jag delar då ut en restläxa i veckan.

Ett annat viktigt arbete som vi ska börja med om någon vecka är muntlig presentation av ett fritidsintresse. Eleverna ska få förbereda en presentation på ca två minuter och redovisa för klassen eller för en mindre grupp – en förberedelse inför nationella proven.

Arbetsområde spänning ht 2017 2

Planering svenska åk 6 HT 2017

Mvh Kristina

 

Läsläxa vecka 40

Uppgift: Att fundera över karaktärerna i boken. Vem är mest intressant och varför?

Syfte: Att eleverna ska gå djupare in i beskrivningen av berättelsens olika karaktärer och reflektera över dessa.

Läslogg Ht 2017 v 40

Läsläxa vecka 37

Veckans uppgift är att ställa frågor om det lästa och syftet är att eleven ska gå djupare in i förståelsen och reflektera.

Läslogg Ht 2017 v 37

Planering svenska åk 6

Planering svenska åk 6 HT 2017

Läsläxa vecka 36

Den här veckan arbetar vi med att reda ut oklarheter. Under läsningen skriver eleven upp nya och/eller intressanta ord, tar reda på vad de betyder och skriver ner förklarningen.

Läsläxa Ht 2017 v 36

Läslogg vecka 35

Läsläxa Ht 2017 v 35

Pedagogisk planering för arbetsområde Spänning

Arbetsområde spänning ht 2017

Sida 2 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén