Kategori: Uppgifter D (Sida 2 av 4)

Engelskläxa till tisdagen den 17/10 6A, 6D och 6E

Engelskläxa till tisdagen den 17/10

Nästa vecka börjar vi med muntliga presentationer på engelskan. Barnen har arbetat med sina presentationer om en viktig/berömd person under fyra lektioner. Läxan är att färdigställa sin presentation och träna hemma med hjälp av stödord. Presentationen ska vara minst två minuter lång.

/Kristin

 

Läsläxa vecka 41

Uppgift: Att fundera ut en egen fortsättning på boken.

Syfte: Att ”trigga igång” förförståelse av vad texter handlar om öva förmågan att dra slutsatser.

Läslogg Ht 2017 v 41

Matteläxa vecka 41

Vi fortsätter att träna/repetera multiplikationstabellen även vecka 41 men de elever som känner sig helt säkra och är snabba anser vi är klara i och med den här fredagens test. På fredag, den 13/10, blir det ett nytt test för elever som tränar vidare.

Med vänlig hälsning Kristina

Träna multiplikationstabellen

Engelskaläxa till tisdagen den 9/10, 6A, 6D och 6E

Engelskaläxa till tisdagen den 9/10, 6A, 6D och 6E

Vi har nu börjat träna de oregelbundna verben. Eleverna har fått ett häfte, där de i läxa till tisdagen den 9/10 har de 10 förkryssade verben. Verben ska tränas in i alla tre formerna infinitiv (att), imperfekt (då) samt perfekt particip (har). Orden är:

begin began begun

break broke broken

bring brought brought

build built built

buy bought bought

choose chose chosen

come came come

cut cut cut

do did done

draw drew drawn

 

 

 

NO-begrepp Ekologi

Träna på aktuella begrepp här:

QUIZLET – förhör dig själv

Läsläxa vecka 40

Uppgift: Att fundera över karaktärerna i boken. Vem är mest intressant och varför?

Syfte: Att eleverna ska gå djupare in i beskrivningen av berättelsens olika karaktärer och reflektera över dessa.

Läslogg Ht 2017 v 40

SO-prov 13/10

Vi kommer att ha prov på området Lag och rätt fredagen den 13/10. Här är planeringen där det står vad du ska kunna:Lpp-Lag-och-rätt

Om någon missade/vill titta igen på filmen om lagen: Den svenska lagen

I rättssalen: http://www.domstol.se/upload/R%c3%a4ttegang/dov.html

Från brott till straff

Lycka till!

 

Matteläxa – träna/repetera multiplikation

Veckans matteläxa är att träna och bli säkrare och snabbare på multiplikationstabellen. Du kan träna/repetera på olika sätt. Försök att hitta ett sätt som passar just dig. I skolan har jag papper som du kan ta hem och på bifogat dokument hittar du flera papper att skriva ut samt tips på webbsidor och appar. På fredag har vi en kunskapskoll.

Träna multiplikationstabellen

Multiplikation är ett av de fyra räknesätten och att vara säker på multiplikationstabellen är en förutsättning för att klara av den matematik som lärs ut i skolan. Många elever slarvar tyvärr med att lära sig detta ordentligt, vilket får till följd att de senare får mycket svårare att ta till sig nya delar inom matematiken. Allting bygger på vartannat inom matte och behärskar man inte multiplikation, division, addition och subtraktion så förlorar man mycket tid och energi på enkla uträkningar under senare studier vilket gör att man får det svårt att hänga med i undervisningen.

 

Engelskläxa till tisdagen den 3/10 6A, 6D och 6E

Eng: Nästa vecka börjar vi arbeta med muntlig presentation. Tänk ut en person du skulle vilja presentera för övriga klassen. Det kan vara en känd person eller en person som betyder eller har betytt mycket för dig, t ex en släkting eller vän. Du ska alltså inte börja själva arbetet, utan bara tänka ut vilken person du skulle vilja presentera och samla fakta om med start nästa vecka.

Läsläxa vecka 39

Uppgift: Att berätta om vilka inre bilder texten skapar och om författaren lyckas bra eller mindre bra med det.

Syfte: Att med fantasins hjälp aktivera olika sinnen för att skapa en upplevelse av det lästa – att leva sig in i texten och se, höra och känna det texten berättar om.

Läslogg Ht 2017 v 39

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén