Kategori: Planeringar E (Sida 1 av 2)

Matematik v.50

Vi har fortsatt arbetet med matematiken inom området bråk på sidorna 74-93.

Under vecka 50 kommer eleverna få tillbaka sina skriftliga prov i matematik.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling åk 6 planering

Matematikprov v.48

På torsdag v.48 har vi matteprov på större delarna av innehållet i kapitel 1 ur boken Favorit Matematik 6A.

Sammanfattningsvis testas elevernas kunskaper i följande områden:

 • De fyra räknesätten, huvudräkning (s.6-9)
 • Prioriteringsregeln, skriftlig huvudräkning (s.10-13)
 • Algoritmer (s.14-25)
 • Tallinjen med negativa och positiva heltal (s.30-33)
 • Ekvationer: Teckning av ekvationer utifrån bild/text och lösning av ekvationer. (s.34-41)

Repetera mera:

s.62 uppgift 1-5

s.63

s.64-65

s.174-175

 

Nytt arbetsområde NO

Vi har inlett ett arbete som vi kallar för ”Från råvara till avfall” på NO-lektionerna.

Läs gärna mer om arbetet i dokumenten nedan:

Materiens kretslopp individuell uppg år 6

Arbetsgång + centralt innehåll + kunskapskrav

Svenska med Ann-Sofie 6a, 6b och 6e

Hej alla föräldrar och elever.

 • Svenskan -Under Fyra till fem lektioner ( klara under vecka 47)kommer vi att  fortsätta att skriva på våra spännande berättelser och vi jobbar sedan med självbedömning, kamratrespons och bearbetning. De elever som har missat skrivlektioner eller har mycket kvar att skriva får gärna komma på bonuslektioner och arbeta vidare. Berättelsen kommer att vara (minst)2-(max)6 sidor lång.
 • Jag håller också på att återkoppla de sista DLS proven,  viktigt att ni skriver under och skickar tillbaka till mig så att jag ser att ni har fått se dessa och förhoppningsvis även fått en återkoppling av era barn.
 • Viktigt att alla fortsätter att läsa en stund varje dag och får upp sin läshastighet till högstadiet. Det räcker att göra det innan man somnar 10-15 min. Det är en mycket bra investering.(vi har pratat om viktigt det är).

Helt fantastiskt hur alla elever har skrivit varje lektion, sitter som små författare och skriver och skriver… jag ser fram emot att få läsa de färdiga berättelserna sedan.

 

 

Matematik v.45

Sidor vi arbetat med på senaste tiden: 20-27 i Mera favorit 6A

Nu har vi även arbetat färdigt med divisionsmetoderna och därmed är vi färdiga med arbetet med uppställningar i de fyra räknesätten.

Eleverna har fått välja mellan att arbeta med divisionsuppställningarna kort division eller trappan (liggande stolen).

Utöver det har vi sammanfattat och repeterat alla räknesätten och olika typer av metoder man kan använda för att lösa beräkningsuppgifter.

De tre huvudsakliga metoderna är:

Huvudräkning

Skriftlig huvudräkning (mellanled eller delberäkningar)

Uppställning (algoritm)

Matematik v.42-43

Sidor vi arbetat med på senaste tiden: 10-19 i Mera favorit 6A

Fram till sportlovet så kommer vi fortsätta att arbeta med de fyra räknesätten, prioriteringsreglerna, huvudräkning och algoritmer,  tydlig kommunikation och problemlösning.

Den här veckan arbetar vi främst med multiplikationsuppställning.

Repetera gärna metoden hemma och förklara för era föräldrar hur man kan beräkna:

7 * 576

18 * 219

35 * 1094

 

NO-Prov onsdag v.42

Kunskapskriterier till de olika delar vi arbetat med och till provet: Bedömning

Centrala innehållet i provet:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
 • Energins oförstörbarhet och flöde
 • Fotosyntes, förbränning

Plugga till provet genom att:

 • Titta igenom dina anteckningar från lektioner
 • Läs texthäftet (eller lyssna via inläsningstjänst: Utkik 4-6 Biologi, Gleerups)

s.42-51, s.57, s.74-75

 • Träna på ekologibegrepp

Quizlet

 • Titta på filmer på sli.se (använd ditt egna skolkonto)

Sjön – Ett ekosystem

Hajar och valar – En del av havets ekosystem

Markens ekosystem

Östersjön – Djurliv och historia

Ekosystemets dynamik

 

 

Svenska v 41-45 klass 6a,6b och 6e

Hej
Nu är vi äntligen klara med alla DLS proven där vi testat rättstavning, läsförståelse, ordförståelse samt läshastighet. Jag kommer att rätta alla prov och sammanställa dessa för att kunna ge en kort återkoppling till eleverna som i sin tur får berätta för er föräldrar.
Jag undervisar i tre klasser vilket gör att ni måste ha lite tålamod innan det är klart.

Vi håller nu på med att gå igenom hur man lägger grunderna för att kunna skriva en bra spännande berättelse. Eleverna kommer skriva en berättelse på (min). 2 – 8(max) maskinskrivna sidor som de sedan lämnar in och får bedömning på. De kommer även läsa upp för varandra i smågrupper och då få kamratrespons på sin berättelse.
Vi kommer att arbeta med detta skrivprojekt under veckorna 41-45.
(v44 går bort)

Önskar alla en trevlig helg

Ann-Sofie Samuelsson

Matematik v.39-41

I matematiken har vi de senaste lektionerna gått till botten med hur vårt decimala talsystem är uppbyggt och fungerar. Vi har bl.a. pratat om att vi använder bas tio och jämfört det med bas två.

Vi har gått igenom positionssystemet med våra vanliga talsorter och jämfört det med hur prefix används till grundenheter för att namnge de olika positionerna för  viktmått, längdmått och volymmått.

En webbplats där man kan djupdyka i olika former av avancerade  enhetsomvandlingar hittar den intresserade här: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/en/length/verbose/

Vi har också tränat en del på multiplikationstabellen så att vi känner oss säkrare på den inför det kommande arbetet med metoder för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.

Sida 1 av 2

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén