Hej 6a, 6b och 6e

Inledningsvis på terminen och fram till V 42 blir er hemläxa i svenska att läsa ur en skönlitterär bok vid minst 4 tillfällen per vecka 4 X 20 min och att lämna in tillhörande skrivuppgift varje måndag.

V 35 Du ska läsa för en vuxen vid ett tillfälle och få respons på din läsning som du sedan skriver in i läxhäftet och förälder ska signera(skriva under) din ”läslogg”.

Se vidare information i häftet här: Läs/skriv läxor- Ann-Sofie

Mvh
Ann-Sofie Samuelsson