Vårt första arbetsområde har jag valt att kalla ”Språk om språket” eftersom grammatik just är det.

Vi kommer att fokusera på samtliga ordklasser och tillsammans gå igenom dem och deras funktioner. Se PP här:PP Språk om språk år 6

Mvh
Berna