På torsdag v.36 har vi ett litet skriftligt förhör på det vi arbetat med hittills på mattelektionerna.

Uppgifterna på förhöret handlar om detsamma som på sidorna 170-181 i matteboken.

Sammanfattningsvis testas elevernas kunskaper i följande områden:

  • Rita och mäta sidorna i olika typer av fyrhörningar.
  • Beräkning av omkrets och area av fyrhörningarna; kvadrat, rektangel och parallellogram. (O = sida 1 + sida 2 + sida 3 + sida 4 och A = b * h)
  • Förståelse kring potenser och hur de används till areaenheter.
    • (T.ex. 5 * 5 * 5 = 5 ^3 och cm * cm = cm ^2)
  • Lösa problem med koppling till dessa områden.