Läxa till fredagen den 8/9:

Vad heter de olika skolämnena på engelska? Träna på de ämnen du skrivit upp i ditt arbetshäfte. Prata gärna hemma om dina favoritämnen och ditt schema. Det viktigaste är inte stavningen utan att du vet vad de olika ämnena heter.

Good Luck Ann-Sofie