På onsdag ska eleverna redovisa sina arbeten med att söka och sammanställa information om valfri organism.

Sammanfattade instruktioner hittar du här: Ta reda på mer

Kunskapskriterier i fokus:

  • Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

  • Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

  • Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.