SO-läxa till fredagen den 15/9:

Läxan till fredagen den 15/9 i SO är att läsa sammanfattningen om Stormaktstiden på stencilen eleverna fått. Man kan också lyssna på Inläsningstjänst. Sidorna i Hi-boken är då 154-155. Gå också igenom orden och begreppen som vi klistrat in i den röda SO-boken. Det kommer att bli ett litet quiz på Socrative på vad vi gått igenom om Stormaktstiden samt på orden och begreppen.

Lycka till!