Veckans uppgift är att ställa frågor om det lästa och syftet är att eleven ska gå djupare in i förståelsen och reflektera.

Läslogg Ht 2017 v 37