Sidor vi arbetat med: s.182-185

Läxa till måndag v.38: Välj mellan att göra alla uppgifterna på s.186 (öva) eller s.187 (pröva).

  • Alla lösningar ska redovisas med mer än bara svar, precis som vi gör i klassrummet.
  • Om en uppgift i läxan är för svår, hoppa över den.
  • På måndag får eleverna diskutera sina lösningar i par och några slumpmässigt utvalda elever kommer att få redovisa sina lösningar i helklass.

Tips! Gör matteläxan på en bonuslektion.