Eleverna har idag fått tillbaka sina förhör och fått ta del av resultatet. Nu vill jag att eleverna tar hem sina förhör och resultatsammanställningen och tittar igenom det hemma med vårdnadshavare.

Jag vill ha tillbaka förhör och resultatsammanställning senaste 25:e september med en underskrift av vårdnadshavare som tagit del av det hela.

I förhöret testades de fem centrala förmågorna: begrepp, metod, kommunikation, resonemang och problemlösning. Vissa uppgifter testade grundläggande kunskap och andra mer avancerad. Eleverna förväntades inte alla ha alla rätt. Förhöret var lika mycket ett inlärningstillfälle som ett avstämningstillfälle. Jag hoppas att ni får givande diskussioner om uppgifterna och lösningarna på förhöret hemma.

I de fall då resultatet var lägre än vad jag anser är miniminivå så kommer jag att kontakta vårdnadshavare med förslag på vidare uppföljning.