Uppgift: Att fundera över karaktärerna i boken. Vem är mest intressant och varför?

Syfte: Att eleverna ska gå djupare in i beskrivningen av berättelsens olika karaktärer och reflektera över dessa.

Läslogg Ht 2017 v 40