Hej!

Vi har nu kommit en bra bit med den första delen av vårt svenskaarbete -berättande text/spänning och läsförståelsestrategier.

Vi har arbetat med olika delar av språket i spännande berättelser bl.a. dialoger, gestaltande beskrivningar och hur man bygger spänning genom att börja en mening med en preposition eller ett adverb t.ex: Plötsligt stod någon i dörröppningen! Bakom gardinen syntes en mörk skugga! Vi har också tränat på att skriva texter med varierade meningar (enkel, sammansatt och komplex) och sedan är det meningen att eleverna ska använda sig av dessa kunskaper/färdigheter när de skriver sina egna berättelser. Nästa vecka fortsätter vi med liknelser och sedan med att skriva en bra inledning och avslutning. Ungefär vecka 42 börjar vi planera den egna berättelsen.

En uppgift som hör till arbetet med spännande berättelser är att göra en muntlig presentation av en spännande bok inför klassen (eller enskilt för mig). Eleverna väljer en bok och  förbereder sig skriftligt under en läslektion eller hemma. Det här arbetet ska vara klart senast första december och eleverna redovisar allteftersom de blir klara.

Många elever har arbetat toppenbra med läsläxan. Det som har visat sig vara svårt är att sammanfatta handling och det återkommer vi till och tränare vidare på senare i höst. De elever som av någon anledning har missat någon veckas läxa får arbeta vidare efter höstlovet – jag delar då ut en restläxa i veckan.

Ett annat viktigt arbete som vi ska börja med om någon vecka är muntlig presentation av ett fritidsintresse. Eleverna ska få förbereda en presentation på ca två minuter och redovisa för klassen eller för en mindre grupp – en förberedelse inför nationella proven.

Arbetsområde spänning ht 2017 2

Planering svenska åk 6 HT 2017

Mvh Kristina