I matematiken har vi de senaste lektionerna gått till botten med hur vårt decimala talsystem är uppbyggt och fungerar. Vi har bl.a. pratat om att vi använder bas tio och jämfört det med bas två.

Vi har gått igenom positionssystemet med våra vanliga talsorter och jämfört det med hur prefix används till grundenheter för att namnge de olika positionerna för  viktmått, längdmått och volymmått.

En webbplats där man kan djupdyka i olika former av avancerade  enhetsomvandlingar hittar den intresserade här: https://www.translatorscafe.com/unit-converter/en/length/verbose/

Vi har också tränat en del på multiplikationstabellen så att vi känner oss säkrare på den inför det kommande arbetet med metoder för att göra beräkningar i de fyra räknesätten.