Uppgift: Att läsa högt för någon vuxen vid ett lästillfälle, samtala om läsningen och att skriva ner responsen.

Syfte: Att utveckla förmågan att läsa i lämplig takt, med korrekt avkodning och med inlevelse.

Läslogg Ht 2017 v 42