Vi har fortsatt arbetet med matematiken inom området bråk på sidorna 74-93.

Under vecka 50 kommer eleverna få tillbaka sina skriftliga prov i matematik.