Avslutningsbrevet finns att läsas här: Avslutningsbrev
Hälsningar från arbetslag år 6.