Hej 6A!
Nu är det vårtermin och dags för nya tag. Se bifogad fil för övergripande planering i matematiken under vårterminen.

6A Matte VT18

Med vänlig hälsning,
Louise