Bifogad finns SO-läxan till den 19/1

/Kristin

SO läxa v 3