Vi inleder terminen med att arbeta klart med 6A-boken, kapitel 3, som främst handlar om skala.

Vi kommer att ha arbetat klart med sidorna 106-121 under vecka 2 och 3.

Arbeta mer hemma eller på bonus-lektioner om du inte hunnit göra färdigt uppgifterna.