Veckans sidor: 6-13

Områden:

  • Omvandling av bråktal till decimaltal
  • Avrundning av decimaltal