Läs kapitel 5 och 6 och skriv frågor till texten.

Ramiz resa till 9 feb