Veckoplanering klass 6D
Datum: 2018-02-09
Veckan som kommer:

Idrott

Onsdag skolan

Fredag Västertorpshallen

 

NO – hitta magnetiska saker i ditt hem (skriv ev. ner) – till måndag

SO – svara på fråga 1-14 (om du inte är klar) – till onsdag

Spanska med Josefina – klädord, kapitel 4 – till torsdag

Franska med Leila- mitt familjeträd, läs sid. 58 och ord sid 17 – till torsdag

Svenska – Ramiz resa kapitel 7-8 plus arbetsblad – till fredag  16/2

Engelska – repetition av de tre senaste veckornas verb-läxor – se engelskasidan på bloggen.

 

Övrigt:

Utvecklingssamtal 20 februari – samtalstiderna är utskickade

Under lektionstid förbereder sig eleverna inför samtalet