Nu är det dags att stämma av kunskaperna inom de fyra räknesätten, ekvationer och funktioner. Måndagen v.8, den 19/2, är det dags för terminens första matteprov och inför det så har eleverna fått repetitionsuppgifter som de kan arbeta med hemma eller på bonusen. Den bifogade diagnosen samt sammanfattning kan också användas för instudering. Lägger även in lite bra länkar där man kan öva ekvationer och ekvationslösningar: Vad är en ekvation?Ekvationslösning & Teckna en ekvation


Bedömningsmatris matematik åk 6
Lycka till!

Med vänlig hälsning,
Louise