På tisdag den 20/2 är det schemabrytande dag för utvecklingssamtal. Ni kommer till skolan för Ert samtal men i övrigt är det ingen undervisning. Ingen lunch erbjuds i skolan den här dagen. Till samtalet används det samtalsunderlaget som era barn fått hem, utvärderingen av de olika ämnena och utvärdering av sina mål.

Väl mött!
/Arbetslaget i åk 6