Under den här veckan arbetar vi med mönster. Här är en liknande uppgift jämfört med de vi arbetat med i skolan. Uppgiften kan vara väldigt utmanande tills man knäckt koden till hur man kan beskriva mönster med uttryck.

Figur 1: 4 st O

OXOOXO

Figur 2: 5 st O

OXOOOXO

Figur 3: 6 st O

OXOOOOXO

Figur n: Hur många O?

Visa med ett uttryck eller en ekvation!