Nu är det snart dags för att testa det ena delmomentet i vårt arbete med ”Magneter och motorer”. Under v.11 kommer vi att ha skriftligt prov i magnetism och elektricitet. Till hjälp har ni en quizlet att öva viktiga begrepp  Quizlet – magnetism och elektricitet samt era anteckningar från lektionerna. Tänk på att kunna redogöra för begreppen och motivera era svar. Boken som vi läst i skolan (Utkik 4-6 Fysik och kemi) finns på inläsningstjänst om man vill lyssna till texten igen.