Hej!
Nu när vi har haft det skriftliga NO-provet i alla klasser är det dags för nästa delmoment i bedömningen vilket är praktiskt test. Ni kommer att bygga en elektrisk motor i skolan under den här veckan och nästa, alltså två stycken NO-lektioner. Till den elektriska motorn hör en skriftlig inlämningsuppgift där ni förklarar hur den fungerar. Ni kan skriva uppgiften på dator och dela till mig via Word online: louise.hallman@stockholm.se  eller skriva för hand och lämna in till mig.

Se bifogad fil för detaljerade instruktioner till inlämningsuppgiften. Den ska vara inlämnad till mig senast torsdagen den 29 mars.

Använder du andra källor till inlämningsuppgiften ska dessa vara listade i ditt dokument.

Instruktion inlämningsuppgift motor

Lycka till!
/Louise