Under vecka 11 och 12 arbetar vi med olika sätt att uttrycka del av hel och del av antal i bl.a. procent, bråktal och decimaltal.

Vi har börjat med kapitel 2 och gjort vissa uppgifter mellan sidorna 58-73.

Kan du omvandla till procent?

0,37 = ___ %

En femtedel = ___ %

Åtta femtiondelar = ___ %

1,07 = ___ %