Det har fungerat bra denna vecka trotts att vi har behövt ha våra saker i klassrummen på grund av vattenläckan eftersom dom ska renovera korridoren. Eleverna har jobbat på bra.

Vi har haft so prov på torsdagen och i no har vi börjat bygga motorer.

Vi har haft hemkunskap och lagat råraka. På idrotten har vi haft pulsträning och på matten har vi arbetat med procent.  På bilden har vi haft genomgång i keramik lera. Flera hade språkläxor och i svenskan skriver vi om författare. I engelskan har Kristin kommit tillbaka och vi har gjort ett gammalt nationelltprov.

Vecka 13

  • Schemabryt onsdag 28/3 då vi ska vara med rafadderklass i 8:an 
  • sklov  torsdag,  vi är lediga på fredagen 
  • Spkläxa till torsdag  

 Info om läxor: vi har ej några xor förutom våra språkläxor som alla har olika beroende på vilket spk man har. 

Schema

MåndagVi rjakl. 08:30 och sluter kl. 14:55 (Bonus) 

TisdagVrjar kl. 08:30 och slutakl. 15:05 (Bonus) 

Onsdag. Vhar schema bryt vi börjar  

Torsdag. Vbörjakl08:00 och slutar kl14:50 (bonus) 

FredagVrjakl08:20 och slutakl. 14:50 (bonus)  

®😁😂😃😋😐😏