Veckoplanering klass 6D
Datum: 27/4
Ordförande: Herman

Sekreterare: Simon

Vecka 18

IDROTTEN

Fredag: Gropen

LÄXOR OCH PROV

Franska: Leila: smaker – 6 fraser till torsdag

Matte: Kunskapskoll. Kunna växla från bråk till decimaltal (och tvärt om) och decimaltal. Träna ev extra på sid. 6-8 och 10-12.

Elevråd:

Man får inte cykla eller åka skateboard på skolgården.

Bara de som åker skateboard får vara i skateboardrampen, men då måste man ha skydd och hjälm.

 

Övrigt:

Måndag tisdag vecka 18 ledigt

Onsdag och fredag nationella prov i engelska – start: kl. 08:30 ( Ann-Sofies grupp börjar kl. 8:00)

Nytt schema för vecka 19 kommer